Autor: Paola de Grenet

Activat un avís de pic de contaminació a Barcelona

Activat fa l’avís preventiu de contaminació per PM10; mentre que la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica ha detectat alts nivells de partícules en suspensió, amb un diàmetre inferior a 10 micres.

Man Hoh Tang Serradell

http://revistayoung.es/

Vaig ser director d'estratègia econòmica i comercial a La Marina i locutor de ràdio des dels setze anys en aquesta casa. Ara soc director de l'Ona de Sants-Montjuïc mentre segueixo amb el meu projecte personal, la Revista YOUNG España.

Pot ser que vulguis saber més

  • https://edge.mixlr.com/channel/dlyio
  • Ona de Sants-Montjuïc