Més places d’acollida per a dones en situació de violència masclista

S’incrementa l’oferta de places d’acollida per a dones en situació de violència masclista. En total, els serveis municipals de lluita contra les violències masclistes disposaran de 55 places noves, 44 d’adreçades a dones i infants en situació de violència i 11 per acollir víctimes del tràfic d’éssers humans. 

L’ampliació, del 54%, permet oferir més seguretat i una atenció especialitzada a persones que es troben en situació de risc i que necessiten sortir amb urgència del seu domicili habitual.

Man Hoh Tang Serradell

http://revistayoung.es/

Vaig ser director d'estratègia econòmica i comercial a La Marina i locutor de ràdio des dels setze anys en aquesta casa. Ara soc director de l'Ona de Sants-Montjuïc mentre segueixo amb el meu projecte personal, la Revista YOUNG España.

Pot ser que vulguis saber més

  • https://edge.mixlr.com/channel/dlyio
  • Ona de Sants-Montjuïc