8940 casos de covid al districte de Sants-Montjuïc

L’impacte del coronavirus a Barcelona es reparteix de manera diferent als 73 barris. El balanç de positius de covid-19 als barris, de l’1 al 22 de desembre, publicats per l’Agència de Salut Pública, mostra que el districte de Sants té un total de vuit mil nou-cents quaranta-un casos.

Man Hoh Tang Serradell

http://revistayoung.es/

Vaig ser director d'estratègia econòmica i comercial a La Marina i locutor de ràdio des dels setze anys en aquesta casa. Ara soc director de l'Ona de Sants-Montjuïc mentre segueixo amb el meu projecte personal, la Revista YOUNG España.

Pot ser que vulguis saber més

  • https://edge.mixlr.com/channel/dlyio
  • Ona de Sants-Montjuïc