La FAB Casa del Mig cerca joves que impulsin projectes d’art i tecnologia

Fins al 21 de març et pots presentar a La Roda, la tercera convocatòria del Fab Casa del Mig adreçada a joves creadors per desenvolupar un projecte d’art i tecnologia. 

Amb aquest propòsit, es preveu una residència al Made Makerspace de Barcelona, una dotació econòmica de suport a la creació, l’ús de la infraestructura tecnològica del Fab Casa del Mig i la realització d’una exposició al mateix Punt Multimèdia al final de l’estada.

Man Hoh Tang Serradell

http://revistayoung.es/

Vaig ser director d'estratègia econòmica i comercial a La Marina i locutor de ràdio des dels setze anys en aquesta casa. Ara soc director de l'Ona de Sants-Montjuïc mentre segueixo amb el meu projecte personal, la Revista YOUNG España.

Pot ser que vulguis saber més

  • https://edge.mixlr.com/channel/dlyio
  • Ona de Sants-Montjuïc